Velkommen til "ALLE KURSER". Her kan du finde alle tilgængelige kurser. Du kan søge i dem både ved at indtaste søgeord og ved at udvælge kategorier.

ANSVARSFRASKRIVELSE

PATENTsmarterTM er en informations-og uddannelsesplatform, denne hjemmeside drives af European Patent Attorneys, navnlig grundlæggeren og ejeren af PATENTsmarterTM. Læs vores Forretningsbetingelser inden du bruger information fra denne hjemmeside.

Giver PATENTsmarterTM juridisk rådgivning?
Oplysninger og materiale, der gøres tilgængelig via denne hjemmeside er ikke juridisk rådgivning, men information og undervisning i produktbeskyttelses- og patentspørgsmål og praksis, og der gives ingen garanti for at al information er opdateret med den gældende nationale/internationale lov. Du kan bruge materialet på hjemmeside til at forberede dit arbejde og samarbejde med for eksempel din patentrådgiver. PATENTsmarterTM er ikke et patentrådgivningsfirma og yder ikke juridisk rådgivning.

Brug informationen, men husk at få rådgivning
Du bør ALTID bede din patentrådgiver om en vurdering af din specifikke sag, før du tager endelige beslutninger om hvad du vil gøre ift. for eksempel din produktbeskyttelse, patentstrategi eller patentansøgning. Din sag skal altid vurderes individuelt og der kan være yderligere juridiske eller strategiske overvejelser som ikke er gennemgået i vores kurser og som kan være afhængig af din specifikke situation.